JMI Dis Embarking Service


En virksomhed må fra tid til anden træffe den svære beslutning at opsige loyale og værdsatte ledere og/eller medarbejdere. Det gør ondt og ikke rart for nogen parter.

Virksomhedens ansatte er gennem deres karriere blevet præget af den ånd og de værdier som fastsættes af ledelsen. Man får et tilhørsforhold der stikker dybere. Bl.a. derfor kan det føles grænseoverskridende at skulle gennemføre en afskedigelsesproces.

Juridisk ansætter og afskediger virksomheden de ansatte med det ansvar og de forpligtigelser der følger med. Ved en ansættelse har virksomheden ofte en "On Boarding Process" som sikre, at den nye medarbejder kommer godt ind i virksomheden.

Ved afskedigelse kunne virksomheden have et tilsvarende begreb, en "Dis Embarking Process".


JMI introducere hermed dette begreb som sikre at den ansatte kommer godt i "land", får fodfæste og som indeholder:
  • Briefing af den ansattes karriere i virksomheden
  • Briefing omkring grunden til afskedigelse
  • Udtalelser fra chef eller andre referencer
  • Samtale med den ansatte
  • Tilbud om personlighedstest
  • Gennemgang af test
  • Hvordan kommer du videre
Honorar samt betingelser aftales ud fra opgaves omfang.