Databeskyttelse

1. Ejer oplysninger

 

Dette website udbydes af:

JMI Executive Search
Lyngsoe Alle 3C

DK-2970 Hoersholm


Telefon: +45 33 32 26 01
E-mail: info@jmi.dk

 

Kontaktinformation

 

Vi kan kontaktes indenfor vores åbningstider, som er mandag – fredag kl. 09:00 – 16:00 på Tlf. 33322601 eller e-mail: info@jmi.dk

 

2. Cookies
Vi anvender cookies til statistik. Vi bruger google analytics til at analysere brugernes besøgsadfærd. Informationerne ligger udelukkende i anonymiseret form.

 

3. Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved fremsendelse af CV eller overdragelse af tilsvarende information ved et telefonisk eller fysisk møde.

 

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos JMI, skal du rette henvendelse på info@jmi.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Dog vil vi pointere at de data vi har er nogle som du har givet os og dermed dit ansvar for rigtigheden. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

3.2 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Opbevaring af personoplysninger = CV eller resume sker med henvisning til Persondataloven Kapitel 3 Afsnit II §5 stk.5 ”Indsamlede oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles”.

 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke – ønske om at vi opbevarer dit CV. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.