JMI SOS Business 

SOS Business er en forkortelse af Second Opinion Service. - Det er et koncept udviklet til primært at give nødlidende virksomheder og deres finansielle interesser et bedre beslutningsgrundlag gennem vores analyse af både de målbare værdier og ikke målbare værdier.

 

I relation til de målbare værdier fokuserer vi især på tal modsat de ikke målbare værdier hvor vi fokuserer på de kompetencer der ligger hos ledelsen og nøglemedarbejdere herunder niveau, engagement, sammensætning etc.

 

Via denne sammensatte rapport har de finansielle organer et mere kvalificeret grundlag at vurdere mulighederne for virksomhedens forsatte eksistens.