JMI hjælp til CV

Her er en headhunters råd og erfaring, når du skal udarbejde dit CV på en så relevant måde som muligt.

 

Hvad er et relevant CV – ja, det er der sikkert mange bud på men her er et forslag, som har vist sig at gøre gavn for den, der udarbejder det og især for den eller de, som læser det.

 

Følgebrev og Indhold i dit CV

 

  • Følgebrev
  • Design
  • Indhold
  • Opstilling
  • Tillidshverv
  • Personlige egenskaber
  • Fritidsinteresser
  • Tips

Følgebrev

Jeg vil understrege, at det først og fremmest er et følgebrev, som ikke skal tage over i forhold til ens CV.

 

For mig er et følgebrev en kort motivation omkring hvorfor man sender sin ansøgning. Samtidig udgør følgebrevet en forside hvor ens adresse, e-mail adresse og telefonnummer er synligt og dermed bliver let tilgængelige.

 

Design

Generelt kan siges at ens cv skal være let tilgængelig. Det skal være overskueligt og let at læse - jeg anbefaler en fontstørrelse på 11.

 

Undgå at skrive fra kant til kant således at læsningen bliver horisontal, men tilstræb at man kan skimme nedad og læse vertikalt. Husk på at dem som skal læse dit og andres cv'er ofte har en hel stak at studere. Derfor - jo nemmere du kan gøre det for dem, desto bedre og du får et plus.

 

Spar på understregning, fed skrift, skrå skrift - brug det med logik og omtanke. Det skal være støttende i læsningen og ikke forvirrende.

 

Skal der foto med? Vi lever i en visuel verden, så mange ser det som en fordel at ens foto er med. Hvis du sætter et foto på dit cv, så undgå at finde et feriefoto eller lignende frem. Det skal så vidt muligt være taget af en professionel fotograf.

 

Indhold

Mit bedste råd i forhold til at påbegynde en ansøgning er: Skriv løs og lad tankerne flyve. Nedfæld de tanker som først kommer til dig, uanset om det var noget du havde gjort i går eller for 10 år siden. Du skaber dermed en lyst til at fortælle og beskrive hvad du har gjort. Det kommer flydende, når først du får be-gyndt. Du skaber din egen viden og erfaringsbank og som du herefter kan strukturere set i forhold til den eller de ansøgninger du vil sende.

 

Når jeg siger ”skriv løs” så omfatter det: Din civile status, din uddannelse, de kurser du har været på, sprogkundskaber, dine kompetencer inden for IT og din karriere. Andre områder som kunne være relevant at tage med er artikler som du har skrevet, tillidshverv og evt. frivilligt arbejde. 

 

Opstilling

 

Fundament

Begynd med dit fundament og hermed menes dig som mand, kvinde, alder, gift - ugift - samboende, børn's alder, adresse, kontakt data (mobil nummer, fastnet nummer og evt. bedste træffetid, e-mail adresse).

 

Uddannelse

Herefter beskriv hvilken uddannelse du har. Med uddannelse menes at du har fuldført en uddannelse og har modtaget et gyldigt eksamensbevis.

 

Uddannelser som du er påbegyndt, men senere afbrudt (og der kan være mange gode grunde til det) virker negativt på skrift. Du kan, så vidt muligt, gøre opmærksom på det ved et person-ligt møde, men gør det kort.

 

Kurser

Du har sikkert gennem tiden deltaget på ét eller flere kurser og de skal også med angivelse af varighed.

 

Sprog

Sprogkundskaber er ofte vigtige at få noteret fordi mange virk-somheder og offentlige instanser har berøring med omverden.

 

IT

Kompetencer inden for IT i alle dets former og detaljer skal også tilføjes.

 

Karriere

Beskrivelse af din karriere er vigtig, men kan have en tendens at bliver for omfangsrigt.

Om du i din opstilling begynder med der, hvor du er i dag eller der, hvor du fik dit første job, er selvfølgelig op til dig. Der er mange holdninger til det, men de fleste har en tendens til at begynde deres CV med at beskrive hvor de er i dag og herfra arbejde sig baglæns.

 

Som headhunter ser jeg en persons karriere, som en naturlig følge af ens fundament og sætter derfor pris på at betragte de steder og de stillinger man har bestridt i en given tid, som "byggesten".

 

 

Derfor skal alle de ansættelsessteder du har haft omtales her-under hvilken stilling eller stillinger du har haft og i hvor lang tid du har haft den eller dem. 

 

Når du omtaler de forskellige virksomheder eller institutioner du har været i ved navn, er det langt fra alle der ved hvad de står for. Derfor kan du med fordel (med fontstørrelse 9) kort beskrive ansættelsesstedet i forhold til hvad de laver, hvor mange an-satte der er, omsætning og evt. andre forhold, som giver et indtryk.

 

Beskriv herefter hvad du blev ansat som og hvilket ansvar du dermed fik. Hvad var dine opgaver og hvordan løste du de vigtigste af dem. Vær så konkret som muligt og undgå at gøre det for langt.

 

Dine resultater skal nemlig også præciseres. Det er et vigtigt område, som mange undlader at tage med. Ofte høre jeg, at det er svært og at det som regel munder ud i, at man har deltaget i en given aktivitet. Det kan man selvfølgelig også men der skal følge et resultat af det, man har deltaget i og evt. tilføje det man har bidraget med.

 

Tilpasning

Efter du har beskrevet dig og din karriere (i første omgang uden filter), er det tid til at se på hvem der skal modtage din ansøg-ning og hvad det er de efterspørger. Gå herefter tilbage i dit cv og ret til så modtageren føler at du har sorteret og beskrevet dig og din karriere i direkte relation til annoncen eller invitation til et møde. 

 

Tillidshverv

Beskrivelse af diverse tillidshverv kan også medtages, hvis det giver mening.

 

Personlige egenskaber

Personlige egenskaber er et subjektiv begreb fordi hvem er det der bedømmer og i forhold til hvem og hvad. Anvendt med omtanke, kan du godt beskrive lidt om dig selv og evt. henvise til tidligere testresultat.

 

Fritidsinteresser

Jeg finder at dette emne er godt at slutte af på i et møde. Det behøver nødvendigvis ikke at stå i dit cv.

 

Tips

Når du skriver dit cv og du målretter det til en aktuel jobannon-ce, så husk at bruge de ord og/eller vendinger som der står i annonce, så ofte som du på forsvarligvis kan gøre det.

 

Hvis du har en karriere hvor du "hopper" meget fra sted til sted, så er det en god ide kort at skrive hvorfor der er så mange korte ansættelser.

 

Hvis du af konfidentielle årsager ikke kan fortælle om f.eks. udvikling i omsætningen, indtjening etc. kan du benytte dig af procentvise størrelser.

 

Lad gerne en relevant ven eller bekendt læse det igennem, inden du sender det. Medtag de kommentarer, som du finder nyttige eller logiske, men husk at der er mange måder at lave et cv på, så undlad at forandre bare fordi andre har en anden mening.

 

God jobjagt 

Jens Müller
Headhunter